The following work is a product of its own time, and as such doesn't represent the author's current views and skillset. It also references context from that time, and as such is kept in the same state as it was in when it was turned over to a potential third-party at that specific time, in that specific context.


Każdy koniec to nowy początek

Rok* 238 po Powstaniu. Kapitalizm rosprzestrzenia się po Þyffenþarru terenach, i, как то kapitalizm, egoizm szerząc i propagując. Jakkolwiek negatywne konotacje słowo to posiadać się wydaje, wielce jest to rzeczą pozytowną, jako, że egoizm (i, co za tem idzie, przetrwanie własne) przeżyć naszemu gatunkowi przez lat milijony pozwalał. Cóż, naszemu; Naszemu (przez duże 'N'), jed- nakowóż, nie. Niektórzy twierdzą że atrybutować przynależy ową właściwość innemu mózgowi i układowi jego, ja jednak, iże ubocznem produktem jest ona psionicznem** właściwościom Naszem, co też powoduje naturalny ciąg do socjalizmu i innych unitarnych społecznych systemów. Sprawia to, wraz z tradycją, że kapitalism jest czemś nowem i od czegokolwiek innego przez Nas znanego innem, toteż szedł lat opornie przez pierwszych lat parę, więc i ruchy pseudopolityczne utworzyły się, ale wkrótce rozpadły się pod Naciskiem y po logicznemu rozumowaniu. Do czasu, anyway.

Rok 1328 po Powstaniu. Wraz z kapitalizmem rozwijają się psioniczne właściwości Nasze. U niektórych (nota bene głównie w klasie średniej i wyższej) moc psioniczna rosnąć poczęła do poziomów zgoła niespotykanych, a u innych recesować delikatnie i kontrolowalną być zaczęła. Niewielu, jednakże, zauważyło zmiany te, boż od kapitalizmu adwentu nikt uwagi większej na sieć psioniczną nie zwracał uwagi, jednak jedni słyszą/czują więcej, a drudzy spokijniejsi są. Podział rozpoczyna się, niewidoczny.

Rok 1942 po Powstaniu. Podział rośnie, wykształcają się dwie definitywne grupy społeczne. Proletariat, kontrolujący, głównie w celu swojej Siły ograniczenia powierzchni influencji, y Elyta jako jeden umysł wspólny działając kontrolę nad Prole- tariatem całkowitą usiłując pozyskać, czemu Oni skutecznie opierali się. Jako kolektyw indywiduów, każdy z Elyty dbał o własne interesy przed interesami Kolektywu i dzię- ki temu wyłącznie trzymał się. Elyta kontroluje 97.875% kapitału światowego.

Rok 2391 po Powstaniu. kilka ledwie komórek oporu pozostało przy istnieniu. Jednością, już nie Kolektywem, stalim się. Myśli o Nas, nie o sobie, pierwyje się stały, a my - Jednoś- cią, a myśli osobistej nie stało***. Czym był Świat, czym był Kapitał? Byliśmy My. MY. MY! My. My. mymymymymymymymy. My.

Rok 2483 po Powstaniu. Jakim Powstaniu? Wszys- cy jesteśmy Jednością. Myśl. Myśl? Nie ma Myśli, jest Świadomość. Indywi- Hmph. Używaj-li słów mających Znaczenie. To Dziś. Dziś. dziś. dziś dziś

Rok 208 po Dziś. Populacja na łeb, i jakby na to nie patrzeć, szyję, spada. Leci. Sieć psioniczna słabnie. My. My? Ty i Ja. Jak to? Nie, nie. My.

Rok 713 po Dziś. A może... Może i jednak Ja. Ale żeby tak... Ty? Ty i Ja. Ty i ja. ty i ja. my. I zaiste, w związku z osad wymieraniem, grupy formować się poczęły. Grupy psionicznie zwarte, lecz nie Kolektyw już. Grupy. Oni. My. My i Oni.

Rok 1128 po Dziś. Repopulacja. Wiele, oj wiele Nowtch. Nowi - niewyszkoleni. Nowi - nierozumni. Nowi - niepanujący. Nowym wpajać trzeba. Ten miot, jednakże, dziwnem był. Nie władał on Potęgą w ógóle prawie. Wykształ- cać Oni systemy poczęli, jako i my robili byśmy.

Rok 1493 po Dziś. Nowych siły psioniczne limitowane wytworzenia popchnęły, toteż przestał System gloablny socyalistyczny perfekcyjny wykształcony. Pasuje on i Nam, bo jedyny słuszny umysłowy nurt unitarny i Nowym, który potrzebują go, by Jedność zachować. Niechaj więc, k uczczeniu, dzień ten Unią się nazywa,

Rok 304 po Unii. Gospodarka globalna wspierana Jedno- ścią prosperuje y rozwija się ponad normy, populac- ja Unifikuje się i rośnie do stałej wartości.

Rok 728 po Unii. Potrzeby psionicznej siły braku- jąc, substytowaną poprzez system będąc, recesować ona zaczyna. Pokład**** trzęsie się od fabryk, ale również coraz chłodniejszy się staje, как by powoli dogorywał.

Rok 1326 po Unii. Psioniczny reces sprawia rozkład globalnej Sieci, głównym problemem to jednak nie jest. Bez Potęgi, Unia podtrzymywana jest wyłącznie systemem. A system przestaje wystarczać. Pojawia się opór, a raczej komórki małe jego. Vigilo Confido.

Rok 1911 po Unii. Opór powoli ogarnia większość globu. Brak prawie całkowity Unii i rozkład Sieci o sobie myśli propagują. Nowego systemu poszukiwania rozpoczynają się. Nie ma od-ni powrotu dla Elity, Unii i Sieci.

Rok 2503 po Unii. To jest to. Oporu ruchu kulminacyjny punkt. Po bezpośrednich psionicznych połączeniach przesuwa się jedna myśl, jedna komenda: Los!*****

Rok 2620 po Unii. Opór wygrał. System padł. Już mniej Vigilo, definitywnie nie Confido. Nowy system, Kapitalizm? Tak, dobra decyzja. Dzień ten wspominają Powstaniem.

Rok 238 po Powstaniu. Kapitalizm rosprzestrzenia się po Þyffenþarru terenach, i, как то kapitalizm, egoizm szerząc i...

Remember, we will be watching.


*rok — nota bene: implikacja, że rok=długi jest niepoprawna
**psionicznem — "sionicznym", ew. "zajonicznym"
***stało — as in - było
****pokład — podłoga w Marines
*****los — niem.

~31.03.2016
A. Łopacińska


Get this in ePub, MOBI, AZW3, or PDF.
Creative text licensed under CC-BY-SA 4.0, code licensed under The MIT License.
This page is open-source, you can find it at GitHub, and contribute and/or yell at me there.
Like what you see? Consider giving me a follow over at social medias listed here, or maybe even a sending a buck or two patreon my way if my software helped you in some significant way?
Automatically generated with Clang 14's C preprocessor on 11.09.2023 01:31:49 UTC from src/writing/każdy_koniec_to_nowy_początek/index.html.pp.
See job on builds.sr.ht.
RSS feed